Het Bestuur

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

  • Peter Peter Methorst - Voorzitter, oprichter

  • Hans Hans Wendel - Secretaris, penningmeester